Професионализъм в действие!

Конкурси

ООТКРИТ КОНКУРС ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОБЕКТ № 20-116-ТТР ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ