Професионализъм в действие!

Конкурси

ООТКРИТ КОНКУРС ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА   ОБЕКТ № 20-МН-ТТР     ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ