Професионализъм в действие!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ № 22ТТР3ГРОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ № 22ТТР3ГР

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ