Професионализъм в действие!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 06.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 06.09.2019 г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец  ЗАПОВЕД