Професионализъм в действие!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 19.10-20.10.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 19.10-20.10.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец ЗАПОВЕД