Професионализъм в действие!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 21.09.2019г. и на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина на 21.09.2019г. и на 23.09.2019г. на територията на ТП ДЛС Арамлиец ЗАПОВЕД