Професионализъм в действие!

Заповеди

Заповед № РД-07-197/06.12.2019 г. на Директора на ТП "ДЛС Арамлиец" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин. Заповед № РД-07-197/06.12.2019 г. на Директора на ТП "ДЛС Арамлиец" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин.  ЗАПОВЕД