Професионализъм в действие!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Арамлиец

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25034.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2202ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49921.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 06.06.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 82531.00 Първа: 13.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13573.00 Първа: 13.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2001Д22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 80222.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7548.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022