Професионализъм в действие!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Арамлиец

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38807.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43723.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26929.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74446.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2311ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 68714.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2251ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17325.00 Първа: 17.10.2022
Втора: 17.10.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54910.00 Първа: 16.05.2022
Втора: 16.05.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44282.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022