Професионализъм в действие!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Арамлиец

Обект: 2251ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17325.00 Първа: 17.10.2022
Втора: 17.10.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54910.00 Първа: 16.05.2022
Втора: 16.05.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44282.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022